© Building on Love

Delen

Samen staan we sterker

2016

Na de positieve gesprekken met andere hulporganisaties in december 2015 is een geweldige basis gelegd voor permanente hulpverlening.

Zoals eerder aangegeven, proberen we noodhulp zoveel mogelijk te voorkomen door die families die werkelijk geen eten hebben, maandelijks te voorzien van een boodschappenpakket. We werken hiervoor samen met de stichting Josiah Trust. Bradley Kuhn werkt met deze stichting aan het opzetten van een kerk in Klipheuwel. Na de diensten krijgen de jongeren drinken en een hot dog. Doordat Bradley en ook wij steeds beter weten waar de nood echt hoog is, kunnen na de dienst ook wekelijks een aantal tieners zo'n boodschappenpakket ophalen. Het pakket met rijst, meel, olie, suiker, koffie, ingeblikt vis etc. zorgt ervoor dat het hele gezin in elk geval weer wat te eten heeft. Bradley is voornamelijk werkzaam in het armste deel van Klipheuwel, het zogenaamde squatterscamp. In het formele deel, waar stenen huisjes staan, zijn de omstandigheden vaak wat beter, maar dat geldt helaas niet voor alle gezinnen. Onze vrienden Jeanette en Edward Moos verzorgen eenzelfde boodschappenpakket voor enkele gezinnen daar. Jeanette is het hoofd van de Shiloh kleuterschool en zij kent daarom vrijwel alle kinderen en hun ouders goed.

Stichting Shiloh Synergy is ook een partner. Naast het realiseren van scholen in diverse townships (doelstelling: 5.000 scholen met elk 200 kinderen!) zorgt Shiloh er ook voor dat kinderen van arme ouders toch naar school kunnen. Vaak gaat het om de basisschool of voortgezet onderwijs. Building on Love zorgt er, samen met Shiloh voor dat 11 kinderen probleemloos naar school kunnen. Het zal niet verbazen dat deze kinderen vaak uit dezelfde gezinnen komen die ook met voedsel ondersteund worden.

Met het Fisantekraal Centre for Development (FCD) worden tieners en veelal tienermoeders geholpen aan een opleiding die voor een baan kan zorgen. Vaak zijn deze tieners uitgevallen op school, doordat ze een kind hebben gekregen of door gebruik van drugs of alcohol. De gewone opleiding is dan niet meer mogelijk. FCD verzorgt een basistraining, zodat tieners leren een CV te schrijven en hoe ze zich kunnen presenteren bij een sollicitatiegesprek. Een vervolg hierop kan zijn een opleiding als Office Basics, Bake for Profit en Frail Care (zorg). Inmiddels is ook een opleiding toegevoegd  waarmee tieners een eigen bedrijfje kunnen starten (entrepreneurship). Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de Engelse taal van de cursisten. Dat blijkt in de praktijk een probleem bij het vinden van een baan.

Met stichting Inside Out hebben we brainstormsessies gehouden over het gezamenlijk opzetten van een soort safe house voor tienermoeders. Tienermoeders hebben het erg zwaar. Daarbij zijn er veel die thuis in erbarmelijke omstandigheden leven bij hun ouders. Denk aan ouders die beiden verslaafd zijn aan alcohol. Er is dan geen eten in huis, de tienermoeder kan ook niet gaan werken, omdat de ouders niet op het kindje kunnen passen. Wij willen deze tienermoeders een nieuwe kans geven. Tijdelijk leven in een goed en gestructureerd huis, een opleiding volgen bij FCD en vervolgens een baan vinden. Daarna hopen we deze tienermoeders weer zelfstandig op een betere plek te kunnen laten wonen. Het doel is dat ze dan weer helemaal voor zichzelf en hun kind kunnen zorgen.

We zijn blij met de gerealiseerde samenwerking. Op deze manier weten we zeker dat al onze projecten doorgaan, ook als wij niet zelf in Klipheuwel zijn. Het werk is bij deze partners in vertrouwde en liefdevolle handen.

Mooie resultaten geboekt in

2015

Dit jaar proberen we zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de structurele oplossing van problemen. Natuurlijk blijft de noodhulp als dat nodig is maar graag verleggen we de bestedingen en tijd zoveel mogelijk naar onderwijs en werk.

Het jaar is fantastisch begonnen. Voor het eerst wisten we dat we zowel in december/januari als in juli/augustus in Klipheuwel konden zijn. Nog meer contact, nog meer betrokkenheid bij alle lopende projecten.

Na de mooie actie van De Dukdalf voor de Meulenhofschool mochten we een presentatie geven over onze werkzaamheden in Klipheuwel en de Meulenhofschool in het bijzonder. Het is geweldig dat de Dukdalf besloten heeft een langere termijn samen te werken. Opnieuw zijn acties opgezet om geld in te zamelen. Dit keer zal dat besteed worden aan eén of meer speeltoestellen voor de kinderen in Philadelphia.

Da cantorij van de Drieklank in Almere bestond 25 jaar enzij besloten een actie te voeren voor Building on Love. Maar liefst € 500,- werd opgehaald en dit bedrag werd volledig besteed aan voedsel in de juli vakantie van de kinderen in Klipheuwel.

We hebben heel mooie sessies gehouden met het tiener leiderschapsteam. Onderwerp dit keer was cultuur. Grappige vergelijkingen met diverse andere culturen maar ook heel serieuze gesprekken over de eigen cultuur, waarin veel traditionele gebruiken zitten opgesloten.

Uiteraard hebben we de individuele gesprekken met de tieners voortgezet. Het lijkt erop dat hiermee heel veel bereikt wordt. Bijzonder als tieners die in problemen zitten eerst met ons contact opnemen. Toen Juanita's huisje afbrandde, belde ze ons om hulp. Het geeft aan hoe goed de relatie inmiddels is.

Ketani, één van de vrijwilligers in Klipheuwel, is bij ons op visite geweest. Een maand lang logeerde hij in Almere, zich verbazend over de structuur die er in Nederland is. Alles goed georganiseerd, mooie wegen en zo laat in de avond nog licht! In Klipheuwel is het 's avonds om 18:00 altijd al donker.

De Durbanville Community Church heeft het Celebrate Recovery programma ingevoerd. Enkele mensen zijn in middels opgeleid. Paul, de man die vanuit deze kerk Bijbelstudie geeft aan een groep tieners, zal het programma ook in Klipheuwel uitrollen. Een prachtige stap in de goede richting!

Heel bijzonder is het dat de contacten met andere stichtingen uiteindelijk geleid heeft tot de vraag of Building on Love een gesprek met alle vertegenwoordiger wilde organiseren. Dat is de eerste keer dat alle stichtingen in één rumte zitten! Ter voorbereiding is ons gevraagd alle punten aan te geven waar mogelijk verbetering gerealiseerd kan worden in de hulpverlening. We voelen ons best wat vreemd in die situatie. We zijn ten slotte de enige buitenlandse stichting die hierbij betrokken is. Tegelijk zijn we blij dat we op deze manier mogen dienen.

Inmiddels is kindersponsoring opgezet in samenwerking met Shiloh. Zij kennen alle kinderen en kunnen ze ook goed volgen en begeleiden. Het geld voor het back-to-school project komt deels uit Nederland. Vijf kinderen kunnen nu naar de basisschool.
Daarnaast is de mogelijheid gecreëerd voor tienermoeders om een aantal cursussen te volgen, zodat de kans op werk significant toeneemt. Inmiddels is aan ons gevraagd of we ook kunnen bijdragen aan de studie van een ons nog onbekend meisje uiit Klipheuwel. Kosten ca. € 80,- per maand. We hebben nog niet alle sponsors voor deze opleidingen maar we hebben wel onze financiële steun toegezegd. Opleiding is essentieel als het gaat om zelfstandigeheid en zelfredzaamheid.

In december zijn we weer in Klipheuwel. We hopen op een verdere afstemming met alle stichtingen, op het vervolg van de leiderschapstrainingen (thema "Trots") en op alle persoonlijke gesprekken met de tieners. Dit keer zullen we ook veel aandacht proberen te krijgen voor het drugsprobleem onder tieners. Zodra een tiener aangeeft te willen afkicken kan het nog maanden duren voordat er sprake is van echte actie. We willen proberen hier verandering in te brengen.

Wat hebben we gedaan en bereikt?

2014

Het jaar 2014 is min of meer een doorbraak geweest voor Building on Love. Meer dan voorheen kunnen we onze eigen doelstellingen nastreven en realiseren, terwijl de samenwerking uitgebreid wordt naar meer lokale stichtingen en vrijwilligers.

Vanaf medio december 2013 zijn we een maand in Klipheuwel actief geweest. Ook in december 2014 hebben we een maand mogen optrekken met de bewoners van Klipheuwel. We hadden ons bezoeken goed voorbereid en veel gesprekken gepland. Zo was er overleg met een bedrijf dat e-learning kan verzorgen, met een kerk om het Celebrate Recovery programma te implementeren en met andere stichtingen die lokaal actief zijn.
Tessa Rensburg verbleef bijna een half jaar in Durbanville om te werken in een kindertehuis. Ook heeft ze werkzaamheden gedaan voor Building on love.

Contact met diverse stichtingen
Naast Inside Out is een andere, grote stichting al jaren actief in meerdere townships. Shiloh is met name gericht op kwalitatief goed onderwijs voor kleuters, zodat zij goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Op school kirjgen deze kinderen een lunch en leren ze op een goede manier met elkaar omgaan. De contacten met Shiloh begonnen met een overleg met de bestuursvoorzitter, Schalk Burger. Schalk heeft zich persoonlijk ingezet voor vele mensen in Klipheuwel en dat met alles wat hij in zich had. Schalk is een visionair die altijd bezig is met nadenken over een betere toekomst voor Klipheuwel. Shiloh heeft de school gebouwd en onlangs een volledige overkapping over het schoolplein, zorgt voor voedsel, helpt mensen die plotseling in nood zitten met kleding etc. Een goed georganiseerde stichting.

Josiah Trust was een nieuwe stichting. Een arts uit de Durbanvile Community Church hielp al lang mee met diverse sportprogramma's. Zo konden de kinderen iets leren over zelfverdediging en worstelen. Bradley Kuhn startte in 2014 een eigen stichting om daarmee met name de mensen in het niet-formele deel (de shack bewoners) te helpen. Eén van zijn medewerkers was een vrijwilliger van Inside Out.
In 2014 hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd met zowel Schalk als Bradley.

Persoonlijke gesprekken met tieners
Waar we in de eerste jaren vooral met groepen werkten, zijn we in 2014 begonnen met het voeren van persoonlijke gesprekken met tieners. Simpelweg iemand uitnodigen en meenemen naar eenleuke plek. Daar veel praten over het leven in Klipheuwel, de mogelijkheden die ze zelf zien, hun dromen en hun huidige obstakels die hen tegenhouden om die dromen te realiseren.
Dit werkt fantastisch. Het heeft ervoor gezorgd dat we de tieners veel beter kennen en zij ons. Sommige tieners die een mobiele telefoon hebben, houden met regelmaat contact met ons via Whatsapp of Facebook. Zo blijven wij veel beter op de hoogte van wat er gebeurt in Klipheuwel. De vertrouwensrelatie zorgt er ook voor dat onze invloed op de tieners groter is. Nu kunnen we praten met tieners die drugs of alcohol gebruiken en soms luisteren ze naar onze adviezen.

Opbouwen leiderschapsteam tieners
Een groep tieners helpt altijd mee met eten bereiden en uitdelen en het organiseren van sport- en spelprogramma's. Deze tieners zijn in 2014 benoemd tot een soort leiderschapsteam. Deze jonge leiders hebben natuurlijk training en opleiding nodig en wij mochten daaraan een bijdrage leveren. Met elkaar hebben we drie sessies gehouden over het onderwerp dienstbaar leiderschap. De band met deze groep is heel bijzonder te noemen.

Celebrate Recovery
Na contact te hebben gezocht met Celebrate Recovery in Zuid-Afrika en de hulp van Tobie Tolken en Lee Helling, was het tijd om de invoering van het Celebrate Recovery programma te bespreken met Bradley en een aantal hulpverleners op het gebied van verslaving. De afspraak werd gemaakt dat een kerk in Durbanville het programma zou adopteren, enkele gespreksleiders zou laten trainen en dan ook het programma zou uitrollen in Klipheuwel. Het begin is er!

E-Learning
Samen met vertegenwoordigers van Inside Out, Shiloh en Josiah Trust hebben we besprekingen gevoerd met de Tablet Academy. Het plan is e-learning mogelijk te maken in Klipheuwel. Afgesproken werd dat in 2015 onderzoek gedaan zou worden naar internet faciliteiten.

Scholen voor scholen
De opgezette contacten tussen PCBS De Dudalf uit Almere en de Meulenhofschool in Philadelphia leiden tot een inzamelingsactie door de Dukdalf. De tussenperoon voor dit contact is Brenda Romburgh. Brenda is een gepensioneerde docente die met een team van vrijwilligers bijles geeft op de Meulenhofschool. De Engelse lessen die eerst door Building on Love werden gegeven, worden nu wekelijks verzorgd door dit team. Daarnaast verzorgen zij ook wiskunde bijles. Doordat zij elke week aanwezig zijn op de Meulenhofschool kennen zij exact de behoefte aan lesmateriaal of juist speeltoestellen, schooltassen, woordenboeken etc. De Dukdalf heeft in 2014 bijna € 1.500,- ingezameld en samen met de Presbyteriaanse Kerk in Durbanville hebben zij op die manier een software pakket voor de Meulenhofschool kunnen kopen.

Wat hebben we gedaan en bereikt?

De jaren 2010 - 2013

In de eerste jaren werd voornamelijk samengewerkt met de lokale stichting Inside Out. De permanent aanwezige vrijwilligers gaven aan waar ze hulp nodig hadden en die hulp konden wij vaak bieden.

De hulp die we konden bieden bestond uit:

- programma's voor de Dreamgirls, de jonge meisjes die wekelijks activiteiten doen als handwerken en het maken van nuttige dingen. Bijvoorbeeld shawls en handschoenen.
- helpen bij de voetbaltraining van de soccerboys
- Bijbelstudie voor de soccerboys
- Bijbelstudie voor de ouderen
- sport- en spel voor de jeugd
- voedsel inkopen, bereiden en uitdelen aan ca. 350 kinderen
- geven van bijlessen Engels aan kinderen van de Meulenhofschool
- geven van Excel en Word training aan de docenten van de Meulenhofschool
- geven van leiderschapstrainingen aan de teamleden van Inside Out
- helpen bij type lessen op basisscholen in de omgeving van Klipheuwel
- vervoeren van zieken naar en van het ziekenhuis
- het uitdelen van medicijnen
- het organiseren van een voetbal clinic door Desiree Ellis, 10 jaar lag de aanvoerder van het nationale dames elftal van Zuid-Afrika
- financiële ondersteuning vrijwilligers van Inside Out
- financiële ondersteuning van voedselprogramma's gedurende het jaar
- inzamelingsactie voor een nieuwe Volksiebus, een prachtig concert in het Groenhorstcollege te Almere; opbrengst € 2.000,-

Door met regelmaat in Zuid-Afrika te zijn en bovenstaande activiteiten uit te voeren, hebben we de bewoners van Klipheuwel en Philadelphia en ook een aantal scholen goed leren kennen. Zij kennen ons inmiddels ook goed en er is een wederzijds vertrouwen ontstaan. Dat is een uitstekende basis voor vervolgstappen, waarbij onze stichting meer en meer de eigen ideeën kan doorvoeren, zonder de goede samenwerking met Inside Out te verstoren.

In deze tijd is ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van een netwerk in Nederland en Zuid-Afrika.

2009, de start van Building on Love

Naar Zuid-Afrika?

2009

Hoe zijn we gekomen tot het oprichten van Building on Love?

Wat waren de eerste belevenissen in Klipheuwel?

Een luxe vakantie in de Verenigde Staten of werken in een township in Afrika

We hadden het al helemaal gepland, samen met onze kinderen van 19 en 14 jaar. We zouden met het gezin gaan genieten van een prachtige vakantie in de VS. Aankomst in New York en daar een paar dagen blijven. Een auto huren en dan op naar Chicago. Daar wilden we graag de Global Leadership Conference live meemaken. En natuurlijk iets zien van Californië en misschien nog de oversteek naar Hawai. Wat een heerlijk vooruitzicht.

En toen... toen zagen we een uitzending van EO Metterdaad over een klein Afrikaans meisje dat alleen voor haar kleinere broertjes en zusjes moest zorgen. Haar ouders waren spoorloos, vermoedelijk dood. Op de vraag of ze haar ouders erg miste, sprongen de tranen letterlijk uit haar ogen. Wat een ellende! En wij naar de VS?

We hebben onze kinderen dezelfde uitzending laten zien en ze toen gevraagd wat ze wilden. Naar de VS of zouden we naar Afrika gaan om daar mensen te helpen. Beiden kozen ze meteen voor het laatste! Vanaf dat moment startte een zoektocht naar een plek waar we iets mochten betekenen en een stichting die ons daarbij de weg kon wijzen.

Samen met Dramare op pad

In juli 2009 gingen we, samen met familie die al eens in Afrika geweest waren en stichting Dramare hadden opgezet, naar Klipheuwel. Noem het maar een kennismakinsbezoek met de bevolking daar maar zeker ook met hun omstandigheden.

Ruim 4 weken werd hulp verleend op allerlei gebieden. Jongeren- en ouderenactiviteiten, het verstrekken van voedsel, kleding etc. In die tijd deden we activiteiten voor ca. 300 kinderen en met elkaar verzorgden we ook warm eten voor hen. Zelfs directe noodhulp na een overstroming, waarbij 75 shacks onder water kwamen te staan. Mensen die al vrijwel niets hadden, waren ook hun laatste spullen kwijt. Een groep tieners die uitstekend meehielp met het verzorgen van jong en oud na deze overstroming, hebben we meegenomen naar Kaapstad. Een bezoek aan het parlement en naar het Waterfront. Eén van de mooie plekken in Kaapstad.

We werkten samen met vrijwilligers van de lokale stichting Inside Out, waarvan de medewerkers
dagelijks (7 dagen per week) actief zijn voor de mensen in het township. Deze medewerkers leven zelf van giften en hebben dus geen vast inkomen.
Het kenmerk van Inside Out is dat men de mensen in de townships zelfstandiger en self-supporting willen laten worden. Dus niet geven, maar helpen iets op te zetten dat inkomen of werk genereert, zodat de overlevingskansen groter worden.

In één van zijn toespraken zei Bill Hybels (voorganger van Willow Creek) dat een visie doorgaans ontstaat uit een vorm van “holy discontent”, een heilige verontwaardiging die een vuur in je doet ontstaan. Dat leidt tot het idee iets te willen veranderen en daar ontstaat de visie. Tijdens ons bezoek in 2009 ontstond bij ons zeker verontwaardiging. De armoede en honger, de manier waarop de mensen in de townships behandeld werden en het besef dat wij in Nederland het zoveel beter hebben dan zij, zorgde ervoor dat wij echt iets wilden doen.
Daarom hebben we de stichting Building on Love opgericht.