Giften en belasting

De Nederlandse overheid stimuleert het geven van geld aan goede doelen. Dat doet zij onder andere door belastingvoordelen te geven.

Wanneer is een gift aftrekbaar?

De doelen moeten bij de belastingdienst geregistreerd zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).
Alleen giften aan goedgekeurde instellingen, zoals Stichting Building on Love, mogen bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven worden bij de giften.

Andere voorwaarden zijn dat uw gift aantoonbaar is door middel van een kwitantie of bankafschrift, er mag geen tegenprestatie tegenover staan en de gift moet hoger zijn dan het zogenaamde drempelbedrag.
De belastingdienst houdt rekening met een drempelbedrag van 1% van uw inkomen (en eventueel dat van uw fiscale partner) met een minimum van € 60,-. Maximaal mag het aftrekbare bedrag aan giften 10% van uw drempelinkomen zijn.

Wat krijgt u terug van uw gift?

Voorbeeld 1:

Stel, u heeft een inkomen van € 25.000,- per jaar en u maakt een gift over naar Building on Love van € 300,-. De aftrekpost is dan wel € 300,-, maar de drempel van 1% van € 25.000,- gaat hier van af. Uiteindelijk krijgt u daardoor belasting terug over € 300,- minus € 250,- = € 50,-.
Als u ca. 40% belasting betaalt over het hoogste deel van uw inkomen, dan krijgt u ook ca. 40% terug van deze € 50,-. Dat komt neer op € 20,-. U betaalt dus netto € 280,-.

Voorbeeld 2:

Stel, u heeft een inkomen van € 70.000,- per jaar en u maakt een gift over naar Building on Love van € 1.000,-. De aftrekpost is € 1.000,-, de drempel is 1% van € 70.000,-.
U krijgt belasting terug over € 1.000,- minus € 700,- = € 300,-. In dit geval betaalt u ca. 51% belasting over het hoogste deel van uw inkomen. U krijgt dus ca. 51% terug van deze € 300,-. Dat komt neer op € 153,-. U betaalt daarom netto € 847,-.

Kan de drempel vermeden worden?

Een logische vraag bij de voorbeeld berekeningen hierboven is of de drempel vermeden kan worden. Als dat kan, wordt de aftrek hoger en is het belastingvoordeel dus nog groter. DAT KAN!!

Periodieke giften

Wanneer de giften periodiek gedaan worden kon tot 1 januari 2014 alleen volledige aftrek van de giften plaatsvinden als er ook een akte was opgesteld bij de notaris.

Vanaf 1-1-2014 mag een onderhandse akte gebruikt worden voor de periodieke giften.

Voorwaarden:
● U maakt minimaal elk jaar een bedrag over naar Building on Love
● U doet dit minimaal 5 jaar achter elkaar
● Het bedrag van de gift is elk jaar even groot
● Er is geen sprake van een tegenprestatie
● U heeft een onderhandse akte opgesteld met Building on Love

Wat is uw voordeel?

Voorbeeld 1 (zie boven):
Gift per jaar 300,- , terug € 120,- , netto € 180,-
Uw extra belastingvoordeel: € 100,- per jaar

Voorbeeld 2 (zie boven):
Gift per jaar 1.000,- , terug € 510,- , netto € 490,-
Uw extra belastingvoordeel: € 357,- per jaar

Delen

© Building on Love