Wat is ons doel?

Kansarme mensen een kans geven!

We werken vanuit een christelijk perspectief. We beschouwen het als onze opdracht mensen in nood te helpen.
Met onze daden willen we mensen laten zien wat de liefde van Christus in mensenlevens kan doen.

Building on Love heeft heel concreet gekozen voor het bieden van hulp in Klipheuwel, een klein township met ca. 12.000 inwoners op het platteland bij Kaapstad in Zuid Afrika.
De volwassenen, tieners en kinderen zijn grotendeels afhankelijk van hulp van anderen. Wij willen hierin verandering brengen. Het doel is dus de bevolking van Klipheuwel self-supporting te maken. Dat willen we bereiken door, in samenwerking met lokale vrijwilligers, te zorgen voor eerste levensbehoeften, goed onderwijs en het creëren van werk. Daarnaast proberen we een helpende hand te bieden aan tieners die kampen met verslavingen en hebben we een opvangplek voor tienermoeders. Op het moment deze tieners weer op eigen benen hebben leren staan en ook inkomen hebben, hopen we dat zij geleerd hebben wat het betekent om te delen.
Kortom, we willen graag dat zij dan meehelpen de andere tieners eenzelfde kans te bieden.

Zoals gezegd doen wij dit werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Wij vertellen de mensen in Klipheuwel graag over Jezus en hopen dat zij Hem in hun leven willen aannemen als Heer en Heiland. Dan zijn ze niet alleen geholpen in het aardse leven maar ook gered voor het eeuwige leven.
Dat is geen verplichting! Hebben deze mensen een andere keus gemaakt, dan behandelen wij hen met evenveel liefde en respect. 

Meer lezen

Waarom Building on Love?

Stichting Building on Love werd opgericht in 2009. Dat was het jaar waarin wij, samen met een team van Stichting Dramare, aan een werkvakantie in Klipheuwel, Zuid-Afrika begonnen.

De armoede, honger, maar ook de blijdschap van de kinderen, tieners en ouderen in het township hebben een onvergetelijke indruk op ons gemaakt. Geweldig om een aantal weken lang op te trekken met deze mensen. Ervoor te zorgen dat ze tenminste weer eens een warme maaltijd krijgen en dat kinderen weer even kunnen spelen. Stichting Dramare voegt daar aan toe dat de kinderen drama leren spelen. Op die manier leren de kinderen hun eigen emoties te uiten.

Al enkele jaren helpen we met teams op locatie in het township Klipheuwel. Ook het nabijgelegen Philadelphia krijgt de nodige hulp.

Meer lezen

De stichting

In 2014 is het bestuur van Building on Love voltallig geworden.

Onze bestuursleden zijn:
- Inge Coorengel
- Jan Otter
- Peter Rensburg (voorzitter)

De dagelijkse leiding is in handen van Nellie Rensburg.

Dit team probeert telkens de bijdrage van Building on Love aan Klipheuwel zo effectief mogelijk te maken. Alle bovengenoemde vrijwilligers verrichten hun taak zonder hiervoor een beloning te ontvangen. Zij hebben afgezien van de mogelijkheid een vrijwilligersvergoeding te ontvangen.

Wie zijn onze lokale partners

Een overzicht

Shiloh Synergy

Shiloh Synergy is een een organisatie die zich inzet voor onderwijs. Het doel is 5.000 scholen te bouwen voor kleuters. Deze scholen geven een christelijke variant van het Montessori onderwijs aan gemiddeld 200 kinderen per school. De leraren en leraressen komen uit de eigen townships en worden door Shiloh zelf opgeleid. Dat zorgt dus ook voor werkgelegenheid.

Wij werken al geruime tijd samen met Shiloh. Het Back to School project zorgt ervoor dat kinderen en tieners gewoon naar school kunnen ook al kunnen de ouders dat niet betalen. Shiloh zorgt voor de opvolging.
Wij hebben samen met Shiloh inmiddels 12 kinderen/ tieners in het project zitten. Dat moeten er veel meer worden!

Inside Out

Inside Out was de lokale eerste stichting waar we mee mochten samenwerken. Al in 2009, tijdens ons eerste bezoek, werkten we met Helen, Estelle, Cozmore en Ketani. 
In de jaren daarna heeft Inside Out toegelegd op andere projecten en zich ook wat teruggetrokken uit Klipheuwel.


Estelle is gelukkig weervveel aanwezig in Klipheuwel en Philadelphia. Daar zijn we enorm blij mee, ook omdat Estelle vrijwel iedereen in Klipheuwel kent en ons dus uitstekende informatie kan geven als iemand of een gezin om hulp vraagt.

Josiah Trust

Josiah Trust is een lokale partner die ten doel heeft vanuit een kerk de jongeren en hun ouders te bereiken. Elke zondagavond worden er jeugdkerkdiensten georganiseerd. Ketani leest met de kleine kinderen en geeft Bijbelstudie aan jongens van 12-15 jaar.
Samen met Josiah Trust verzorgen en/of ondersteunen we het Family Support project, de kliniek, de soup kitchen en een aantal sport- en spel activiteiten. Ook de vakantie club activiteiten vallen hieronder.

FCD (Fisantekraal Centre for Development)

FCD is een opleidingsinstituut met veel lokale vrijwilligers. 
Jane en haar collega's zorgen voor cursussen als Job Readiness, Bake for Profit, Frail Care, Office Basics en zelfs is er een cursus voor startende ondernemers (Entrepreneurship).
Vanuit Klipheuwel sturen wij tieners naar FCD, zodat zij na een goede cursus stage mogen lopen bij winkels, call centres of andere bedrijven. Ruim 85% van de geslaagde cursisten kan uiteindelijk een baan vinden.

Waarom geld geven aan een kleine stichting?

Recht op het doel af!

De uitvoeringskosten die Building on Love maakt, worden betaald door de bestuursleden.

Vaak wordt gezegd dat giften beter kunnen gaan naar grote stichtingen met een CBF keurmerk. Uit de praktijk blijkt dat deze grote stichtingen heel veel goed werk doen, maar ook heel veel kosten maken. Op dit moment wordt druk overleg gevoerd om de CBF norm van maximaal 25% kosten los te laten, omdat grote stichtingen hieraan niet meer kunnen voldoen. In sommige gevallen blijkt het ook moeilijk het geld of middelen op de juiste plaats te krijgen.
Kleine, gerichte stichtingen bereiken vaak verbluffend veel. Building on Love besteedt 100% van de giften aan de gestelde doelen. Daarnaast werken eigen teams mee in het township, zodat met eigen ogen wordt gezien waar de grootste problemen liggen en met eigen inzet wordt geprobeerd die problemen op te lossen. De persoonlijke contacten met de kinderen, tieners en volwassenen zijn daarbij onmisbaar.

Alle kosten van de stichting worden gedekt door giften van de bestuursleden! Op onze site wordt vermeld wat er met de giften is bereikt.

Meer lezen

© Building on Love

Delen