I Make a Change

Het klint zo raar, maar in het verleden werden veel zwarte arbeiders door hun blanke bazen betaald met alcohol. En de overheid had er baat bij dat de massa arme zwarte mensen in de townships rustig bleef. Drugs werden simpelweg uitgedeeld. Dan is het niet gek dat nu heel veel mensen in Zuid Afrika verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs. Zo ook in Klipheuwel. Verslaafde ouders, kinderen met een alcohol syndroom, verslaafde tieners en zelfs jonge kinderen. Zonder hulp geen enkele toekomst. Dus bieden wij hulp!
Met ons I Make a Change project geven wij tieners een kans om naar een behoorlijke "rehab" te gaan. Dat kost gemiddeld zo'n € 250,- per maand per tiener. In 2016 hebben we een eerste traject doorlopen met heel veel succes. In februari 2018 hebben we 4 tieners in rehabs en we streven naar minimaal 10 per jaar.
Dat zijn elk jaar 10 mensenlevens!

Kadanga Safehouse

In mei 2017 is één van onze dromen uitgekomen. We zijn begonnen met een opvanghuis voor tienermoeders. 
Veel meisjes in Klipheuwel worden al op jonge leeftijd moeder. De "vader" is meestal snel uit beeld. Je kind opvoeden in plaats van naar school. Vaak zelf leven in erbarmelijke omstandigheden. Geen voorbeeld van eigen ouders over opvoeding, als je al ouders hebt. Geen opleiding, geen werk, vaak nauwelijks eten. 
Wij bieden deze jonge vrouwen een plek waar ze veilig zijn, aandacht krijgen, hulp bij het opvoeden en ook kunnen leren en werken. Zo doorbreken we de vicieuze cirkel en bieden we deze mensen kans op een beter leven. En wat te denken van hun kinderen ...

Het Kadanga project kost ca. € 1.000,- per maand.

Family Support project

Toen we in 2009 voedselhulp verstrekten, werd eten uitgedeeld aan alle kinderen en volwassenen in het township die in de rij gingen staan. Dat deden de lokale vrijwilligers ons zo voor. Na zorvuldige evaluaties hebben we met de vrijwilligers van Josiah Trust afgesproken dat er gerichte voedselhulp voor gezinnen wordt gegeven. 
Josiah Trust heeft een database aangelegd van de gezinnen in Klipheuwel met daarbij gegevens over eventueel inkomen in het gezin. Op deze manier kunnen we met elkaar vrij eenvoudig vaststellen welke gezinnen echt voedselhulp nodig hebben. 
U kunt een kind uit het gezin maandelijks sponsoren met € 30,-. Hiervan worden boodschappen gedaan voor het hele gezin. Elke maand krijgt het gezin dan basisboodschappen, zodat er ten minste eten in huis is.

FCD project opleidingen voor tieners

Veel tieners hebben geen opleiding. Die is vaak al gestopt in Grade 8 of eerder. Vergelijk het maar met groep 6 of 7 van de basisschool. Deze tieners die soms al 18 of 19 jaar oud zijn, kunnen niet meer terug naar school en hebben geen kans op een baan. Wel kunnen ze cursussen Job Readiness, Office Basics, Frail Care, Bake for Profit en Entrepreneurship volgen bij het Fisantekraal Centre for Development. Na elke cursus volgt een korte stageperiode.
Sinds we met FCD samenwerken, hebben we ca. 15 jongeren een cursus mogen laten volgen. Het grootste deel hiervan heeft nu een baan.

Op naar de 100 tieners!

De kosten die Building on Love bijdraagt per tiener per cursus bedragen gemiddeld ca. € 100,-.

Brian

Back to School project

Brian, de jongen op de foto, is één van de twaalf kinderen die meedoet aan het back to school project in Klipheuwel. Dit project doen we in samenwerking met Shiloh Synergy. Brian's ouders hebben te weinig inkomen om de kosten voor onderwijs te kunnen betalen. Een lokale medewerker van Shiloh controleert de voortgang van de kinderen op school maar ook de situatie thuis. Dat maakt de kans op misbruik van dit project bijzonder klein.

Het is voor veel kinderen veel kinderen in Klipheuwel niet mogelijk onderwis te volgen.Daarom moet dit project veel groter worden. We streven naar 100 kinderen!

Per kind dat meedoet aan het Back to School project is € 25,- per maand nodig.

Kerstpakkettenactie

Ieder jaar proberen wij een groot aantal Kerstpakketten uit te delen onder de arme gezinnen. Doorgaans kunnen we ca. 50 gezinnen van een mooi pakket voorzien. In 2017 is het ons gelukt de pakketten helemaal zelf samen te stellen en ze ook af te stemmen op de gezinnen. Zo hebben we ook kleding in de pakketten gedaan voor die gezinnen die daar behoefte aan hadden. Op de foto links pakt een stralende Nicole, die door haar tante wordt opgevoed, hun Kerstpakket uit. Nicole doet ook mee in ons Back to School project en haar tante krijgt maandelijks boodschappen.

Algemene hulp

De algemene hulp is bedoeld voor elke vorm van hulpverlening die op een bepaald moment nodig is. Dit varieert van het kopen van voedsel, medicijnen, het laten repareren van transportmiddelen, training voor de lokale vrijwilligers en noem maar op. Ook materiaal voor huisjes of één audio Bijbel voor de ouderen zijn voorbeelden van algemene hulp.
Kunt u niet kiezen? Geef dan een algemene gift. Alles wordt besteed aan hulpverlening!

Vrijwilligers

De lokale vrijwilligers Helen, Estelle, Nkupane en Ketani leven van giften. Het wordt helaas steeds moeilijker donateurs te vinden en het inkomen op een aanvaardbaar niveau te houden. Naast het helpen van mensen moeten ze daarom werk zoeken om in hun levensbehoeften te voorzien. Dit gaat direct ten koste van de hulpverlening.
We roepen u graag op om deze mensen financieel te steunen, zodat ze duizenden anderen tot steun kunnen blijven!

Studiefonds

Met dit studiefonds willen we de studie van jongeren uit de townships helpen financieren. Lokale vrijwilligers adviseren ons welke jongeren hiervoor in aanmerking komen. De financiering is bedoeld als lening. Na het afstuderen en het krijgen van een baan, is het de bedoeling dat het geld in stappen wordt terugbetaald, zodat we anderen weer kunnen helpen. Kennis delen met anderen is ook onderdeel van dit programma.

Micro krediet

Nkupane en Lizanne zijn twee jonge mensen in Klipheuwel. De één wil een bakkerijtje beginnen, de ander een team dat ouderen helpt en jongeren adviseert om daarmee het alcohol- en drugsmisbruik te voorkomen.
Geld om zoiets op te zetten is er niet. Maar wij kunnen vanuit Building on Love helpen met een lening. Helpt u mee deze mensen onafhankelijker te maken?

Delen

© Building on Love