Game changer

Uit recent onderzoek van de gemeente Kaapstad is bevestigd dat verveling in townships één van de grootste aanleidingen is tot het alcohol- en drugsgebruik. Sport, spel en andere vormen van afleiding kunnen deze neerwaartse spiraal doorbreken. Niet zo lang geleden is er voor de "soccerboys" een voetbalveldje aangelegd door Puma. Gewelding. Maar er is nog niets voor meisjes die graag netball (korfbal) spelen, voor kinderen die gewoon een schommel, glijbaan of wip zouden hebben. Met het project Game changer willen we hierin verandering aanbrengen. Naast voedsel, opvoeden, opleiden en werk gewoon wat speelplezier. Zo gewoon in Nederland en zo ongewoon in Klipheuwel. 

Clinic project

Bradley, de arts van Josiah Trust, werkt elke donderdag als arts in Klipheuwel. Een consult is gratis voor alle inwoners. Zijn er medicijnen nodig, dan betaalt de patiënt R20,-, zeg maar € 1,30. Dat is minder dan het vervoer naar een kliniek buiten Klipheuwel kost. De medicijnen betaalt Bradley verder zelf! Dit project heeft ten doel een verpleegster beschikbaar te stellen, zodat de kliniek 5 dagen per week open kan zijn voor de 12.000 bewoners van Klipheuwel. We krijgen hierbij al hulp van een grote pharmaceut maar dat is helaas nog niet genoeg om de kosten volledig en voor langere termijn te dekken. Op de foto de kliniek met het groene bord aan de zijkant; een kwart zeecontainer!

I Make a Change

Het klint zo raar, maar in het verleden werden veel zwarte arbeiders door hun blanke bazen betaald met alcohol. En de overheid had er baat bij dat de massa arme zwarte mensen in de townships rustig bleef. Drugs werden simpelweg uitgedeeld. Dan is het niet gek dat nu heel veel mensen in Zuid Afrika verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs. Zo ook in Klipheuwel. Verslaafde ouders, kinderen met een alcohol syndroom, verslaafde tieners en zelfs jonge kinderen. Zonder hulp geen enkele toekomst. Dus bieden wij hulp!
Met ons I Make a Change project geven wij tieners een kans om naar een behoorlijke "rehab" te gaan. Dat kost gemiddeld zo'n € 250,- per maand per tiener. In 2016 hebben we een eerste traject doorlopen met heel veel succes. In februari 2018 hebben we 4 tieners in rehabs en we streven naar minimaal 10 per jaar.
Dat zijn elk jaar 10 mensenlevens!

Kadanga Safehouse

Gestart in mei 2017. En helaas gestopt in mei 2018, maar gelukkig direct opnieuw begonnen met een betere aanpak! 
Veel meisjes in Klipheuwel worden al op jonge leeftijd moeder. De "vader" is meestal snel uit beeld. Je kind opvoeden in plaats van naar school. Vaak zelf leven in erbarmelijke omstandigheden. Geen voorbeeld van eigen ouders over opvoeding, als je al ouders hebt. Geen opleiding, geen werk, vaak nauwelijks eten. 
Lwazikai en Olga bieden deze jonge vrouwen een plek waar ze veilig zijn, aandacht krijgen, hulp bij het opvoeden en ook kunnen leren en werken. Zo doorbreken we de vicieuze cirkel en bieden we deze mensen kans op een beter leven. En wat te denken van hun kinderen ...

Het Kadanga project kost momentaal ca. € 200,- per maand.

Family Support project

Toen we in 2009 voedselhulp verstrekten, werd eten uitgedeeld aan alle kinderen en volwassenen in het township die in de rij gingen staan. Dat deden de lokale vrijwilligers ons zo voor. Na zorvuldige evaluaties hebben we met de vrijwilligers van Josiah Trust afgesproken dat er gerichte voedselhulp voor gezinnen wordt gegeven. 
Josiah Trust heeft een database aangelegd van de gezinnen in Klipheuwel met daarbij gegevens over eventueel inkomen in het gezin. Op deze manier kunnen we met elkaar vrij eenvoudig vaststellen welke gezinnen echt voedselhulp nodig hebben. 
U kunt een kind uit het gezin maandelijks sponsoren met € 30,-. Hiervan worden boodschappen gedaan voor het hele gezin. Elke maand krijgt het gezin dan basisboodschappen, zodat er ten minste eten in huis is.

FCD project opleidingen voor tieners

Veel tieners hebben geen opleiding. Die is vaak al gestopt in Grade 8 of eerder. Vergelijk het maar met groep 6 of 7 van de basisschool. Deze tieners die soms al 18 of 19 jaar oud zijn, kunnen niet meer terug naar school en hebben geen kans op een baan. Wel kunnen ze cursussen Job Readiness, Office Basics, Frail Care, Bake for Profit en Entrepreneurship volgen bij het Fisantekraal Centre for Development. Na elke cursus volgt een korte stageperiode.
Sinds we met FCD samenwerken, hebben we ca. 15 jongeren een cursus mogen laten volgen. Het grootste deel hiervan heeft nu een baan.

Op naar de 100 tieners!

De kosten die Building on Love bijdraagt per tiener per cursus bedragen gemiddeld ca. € 100,-.

Brian

Back to School project

Brian, de jongen op de foto, is één van de kinderen/tieners die dankzij het back to school project een baan heeft gevonden.  Brian's ouders hadden geen geld om de kosten voor onderwijs te kunnen betalen.
Dit project doen we in samenwerking met Shiloh Synergy. Delene van  Shiloh heeft de overaal leiding over het project. Een door Building on Love betaalde tiener uit Klipheuwel controleert de voortgang van de kinderen op school maar ook de situatie thuis. Dat maakt de kans op misbruik van dit project bijzonder klein.
Het is voor veel kinderen veel kinderen in Klipheuwel niet mogelijk onderwijs te volgen.Daarom moet dit project veel groter worden. We streven naar 40 kinderen in 2021.
Per kind dat meedoet aan het Back to School project is € 25,- per maand nodig.

Kerstpakkettenactie

Ieder jaar proberen wij een groot aantal Kerstpakketten uit te delen onder de arme gezinnen. Doorgaans kunnen we ca. 50 gezinnen van een mooi pakket voorzien. Sinds 2017 maken we de pakketten zelf en stemmen we deze af op de gezinnen. Zo hebben we ook kleding in de pakketten gedaan voor die gezinnen die daar behoefte aan hadden. Op de foto links pakt een stralende Nicole, die door haar ernstig zieke tante wordt opgevoed, hun Kerstpakket uit. Nicole doet ook mee in ons Back to School project en haar tante krijgt maandelijks boodschappen.

Algemene hulp

De algemene hulp is bedoeld voor elke vorm van hulpverlening die op een bepaald moment nodig is. Dit varieert van het kopen van voedsel of kleding als dat direct nodig is, het zo snel mogelijk opvangen van kinderen die in grote problemen zitten (bijv. misbruik), soms simpelweg transport mogelijk maken voor kinderen, tieners of ouderen.
Kortom, het geld wordt daar waar nodig uitgegeven.

Vrijwilligers

De lokale vrijwilligers Estelle en Ketani leven van giften. Het wordt helaas steeds moeilijker donateurs te vinden en het inkomen op een aanvaardbaar niveau te houden. Naast het helpen van mensen moeten ze daarom werk zoeken om in hun levensbehoeften te voorzien. Dit gaat direct ten koste van de hulpverlening.
We roepen u graag op om deze mensen financieel te steunen, zodat ze duizenden anderen tot steun kunnen blijven!

Studiefonds

Met dit studiefonds willen we de studie van jongeren uit de townships helpen financieren. Lokale vrijwilligers adviseren ons welke jongeren hiervoor in aanmerking komen. De financiering is bedoeld als lening. Na het afstuderen en het krijgen van een baan, is het de bedoeling dat het geld in stappen wordt terugbetaald, zodat we anderen weer kunnen helpen. Kennis delen met anderen is ook onderdeel van dit programma.

Micro krediet

Mapule en Dunyiswa hebben ons geholpen Bijbelfiguren te maken voor de stichting Hands of Honor. Netjes geknipt, gelamineerd en voorzien van een vilten achterkant. Hands of Honor gebruikt deze figuren in de zondagsschool "book nooks". Met behulp van een micro krediet kunnen Mapule en Dunyiswa dit zelfstandig voortzetten en zo een inkomen creëren. Helpt u ons het micro krediet op peil te houden, zodat we ook anderen kunnen helpen?

Delen

© Building on Love